2018.12.10 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Álláshirdetés - iskolavédőnő

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör ellátására.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron Megye, 9200. Mosonmagyaróvár meghatározott iskoláiban

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő Testületének védőnői körzetek kialakításáról szóló 11/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján

Illetmény és juttatások:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az ágazati jogszabályok az irányadóak

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnő
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • cselekvőképes, magyar állampolgár;
 • közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • végzettséget igazoló okiratmásolatok;
 • MESZK tagsági kártya másolatát;
 • Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolatát;
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b, pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betöltésének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ:
06-96-577-808

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: allas@mosonmagyarovar.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti háromtagú bizottság által lefolytatott pályázati eljárás keretében

A pályázat elbírálásának várható határideje:
2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapja www.mosonmagyarovar.hu
 • www.kozigallas.hu
Vissza