2019.10.19 Szombat
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás

A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Ellenőrzési Iroda belső ellenőr munkakörének betöltésére határozatlan időre.

A munkakör a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján kerül betöltésre.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 1. pontjainak megfelelő belső ellenőrzési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Vizsgálja és elemzi a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát.

A munkakör betöltésének feltétele:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002.(V.5.) Kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés; − felhasználói szintű számítógépes ismeret.


Előnyt jelent:

 • hasonló területén szerzett gyakorlat;
 • mérlegképes és belső ellenőri regisztráció;
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga;


A pályázatnak tartalmazni kell:
 

 • pályázó legfontosabb személyi adatait;
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján;
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
 • jelenlegi munkakörét, beosztását;
 • képesítést igazoló dokumentumok másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről;
 • nyilatkozatot arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható;
 • nyilatkozatot arról, hogy a 2011.évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel.

(A képesítést igazoló eredeti dokumentumok a pályázati meghallgatás során bemutatandók.)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. október 31. A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

A jogállás, az illetmény megállapítása és a juttatások a "Közszolgálat tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázó(ka)t a jegyző által összehívott bizottság hallgatja meg. A pályázati eljárás lezárását követően a pályázó(k) értesítést kap(nak) annak eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 21.
A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: allas@mosonmagyarovar.hu

A pályázattal kapcsolatban további információ Fehérné dr. Bodó Mariann jegyzőtől a 06/96 577806 telefonszámon kérhető.

Vissza