2021.06.25 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Településrendezési tervek és módosítása - partnerségi egyeztetés

Mosonmagyaróvár településrendezési teveinek módosítására 2021/1 számon új eljárás indult egyéni kérelmek és önkormányzati kezdeményezés alapján. A módosítások a Piarista iskola és a Bolyai iskola ingatlanát érintik, a beépítési paraméterek illetve az övezeti besorolás módosítása szükséges a tervezett bővítések miatt. Emellett két külterületi ingatlant kell átsorolni EG gazdasági erdő övezetből MÁ1 általános mezőgazdasági övezetbe a tényleges mezőgazdasági célú hasznosítás érdekében.

 

Mindhárom kérelem esetében szűkös a beruházási határidő. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg a véleményezési eljárás lehetséges módozatait. Az itt alkalmazható, legrövidebb idő alatt lebonyolítható mód a tárgyalásos eljárás.

 

A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. Mosonmagyaróvár város polgármestere a 193/2021.(VI.3.) határozatával az érintett ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és hozzájárult a tárgyalásos eljárás elindításához.

 

A partnerségi egyeztetést a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendeletben, a tárgyalásos eljárásra vonatkozó előírásoknak megfelelően folytatjuk le.
A partnerségi egyeztetés keretében a módosítással érintett területek lakói, a gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak képviselői észrevételt, javaslatot tehetnek a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Ezeket 2021. június 23. 10 óráig lehet eljuttatni a városi főépítészhez levélben (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) vagy elektronikusan (kitley.tibor@mosonmagyarovar.hu).

 

Az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2. § értelmében lakossági fórum csak elektronikus úton tartható.
A lakossági fórumot videókonferencia keretében tartjuk 2021. június 17.-én 15-16 óra között. A fórumra előzetes regisztráció szükséges név, email cím és telefonszám megadásával, legkésőbb június 16. 12 óráig. A regisztrálókat a fórum előtti napon értesítjük a csatlakozás módjáról.

 

A tervezett módosítások részletes leírását „Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2021/1” tartalmazza, mely elérhető itt.

 

Vissza