2021.06.25 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Álláshirdetés - Családsegítő

Család-és Gyermekjóléti Központ- Mosonmagyaróvár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Család-és Gyermekjóléti Központ- Mosonmagyaróvár
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

családsegítő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozott idejű 2022.szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I. Alapellátások családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ- Mosonmagyaróvár címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: INT./164./2021. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  • Elektronikus úton Novics Bernadett részére a csskmovar@szocmkt.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 10.

Vissza